Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, továbbítsa.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő a Sziklai és Társai BT. 

Sziklai és Társai BT.
Székhely és levelezési cím: 7570 Barcs, Barátság u. 2.
Cégjegyzékszám: 14 09 316734
Adószám: 25222063-2-14 

Bejegyző cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info@crafterseurope.com

Telefonszám: 0036-3355720

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása (regisztráció esetén), a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése (rendelés esetén), illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése (rendelés esetén).

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Érintett valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

Amennyiben az Érintett a webshop kínálatából rendel, akkor a szerződés teljesítése érdekében kezelt adatai vonatkozásában az adatok törlésének ideje a szerződésből eredő követelés elévülésével megegyező idő.

 

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

Adatkezelés célja

Adatkategóriák

Adatkezelés időtartama

Jogalapja

Címzettek

Kapcsolatfelvétel 

Név, 

E-mail cím, Postacím

Hozzájárulás visszavonásáig

vagy a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja (hozzájárulás)

Szerverszolgáltató

Regisztráció

E-mail cím

Jelszó

Jelszó megerősítés

Hozzájárulás visszavonásáig

vagy a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja (hozzájárulás)

Szerverszolgáltató

Megrendelés

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail

Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

Cég esetén adószám

Szerződésből eredő követelések elévüléséig

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés teljesítése)

Szerverszolgáltató, 

Futárszolgálat,

Panaszkezelés

Név, 

E-mail cím, Postacím

Szerződésből eredő követelések elévüléséig

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése)

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Számlázás

Számlázási adatok

Számviteli törvényben meghatározott ideig

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hírlevél, DM tevékenység

Név, 

E-mail cím, Postacím

Hozzájárulás visszavonásáig

vagy a honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja (hozzájárulás)

Szerverszolgáltató

Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása

Dátum, 

Időpont, 

Érintett számítógépének IP címe, Partnernév, Ügyintézőnév, Érkezés ideje, Távozás ideje, Vásárlás nettó értéke, 

Esemény ideje, Esemény típus, Érintett böngészőjének típusa, 

Előzmény  megtekintések.

a Honlap megtekintésétől számított 18 hónap

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése)

Szerverszolgáltató

3.1. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

 • Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot. Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 • Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

 • User cookie:

Felhasználó alap tulajdonságait tároljuk benne (nyelv, deviza, be van-e jelentkezve)
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés ideje: 1 hónap

 • Bejelentkezve marad cookie:

Azonosítót generálunk, ami alapján ellenőrizzük és beléptetjük server oldalról.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

 • Elfogadás cookie:

Ebben tároljuk, hogy elfogadta-e, hogy az áruház cookie-kat használ.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés ideje: 12 hónap

 • Mobil / desktop cookie:

Mobil nézeten, ha asztalit akarja nézni, ebben tároljuk.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés ideje: 30 nap

 • Bevásárlókosárhoz használt cookie:

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés ideje: 30 perc
Adatkezelés célja: Az Érintettek azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. A kosárban maradó termékek tárolásra kerülnek a vásárlói élmény növelése érdekében.

 • Biztonsági cookiek:

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés célja: Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, illetéktelen belépés megakadályozása.
Azonosítót generálunk, ami alapján ellenőrizzük és beléptetjük server oldalról.
Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

 • Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot
Adatkezelés célja: ez a cookie az Érintett azonosítására szolgál az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásba való belépés után; az Érintett azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).

Adatkezelés jogalapja a cookiek esetében: A fent meghatározott cookiek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

Sütik törlése

Az Érintett joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintett a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3.1.2.3 Külső szolgáltatók adatkezelése

A webshop html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az Érintett számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt érintetti adatokat képesek gyűjteni.

Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 • Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött érintetti interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje az Érintett holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 26 hónap

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Azok az Érintettek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

 

 • Google Ads

 

Adatkezelés célja: A webshop a Google Ads remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A webshop megtekintői letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen az Érintettek által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google Ads konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt az Érintett számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 90 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Adatkezelés időtartama: 90 nap

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 • Facebook által elhelyezett cookiek

A Facebook is elhelyez az Érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat. Ehhez kapcsolódóan Adatkezelő személyes adatokat nem gyűjt és nem is jut hozzá.

 • Facebook remarketing

Adatkezelés célja: Facebook remarketing kódok segítségével a webshopot korábban már meglátogató Érintett számára különböző kampányokat jelenít meg Adatkezelő.

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét (képpont) használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 • HotJar

Adatkezelés célja: Ez a cookie a hotjar, egy máltai székhelyű vállalat webanalitikai funkcióihoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Egyedileg azonosítja a látogatót egyetlen böngészőmunkamenet során, és jelzi, hogy szerepelnek iktatják a közönségmintában.

Adatkezelés jogalapja: Teljesítmény sütik

 

4. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Magyar Posta Nyrt.  

Székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: 06 1 767 8282
Web:  www.posta.hu
E-mail: ügyfelszolgalat@posta.hu
Tevékenység: csomagok kézbesítése házhoz szállítással, vagy Posta Pontra

MOL NYRT.

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. 05. 16.
Web: www.mol.hu
Email:  ugyfelszolgalat@mol.hu
Tevékenység: csomagok kézbesítése MOL ponton keresztül

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*
Web: https://gls-group.eu/HU
E-mail: info@gls-hungary.com
Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

W5 informatikai Kft.

Székhely: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

 Telefonszám: +36 30 342 4831

 Email: support@w5host.com

 Tevékenység: tárhelyszolgáltató

 

 

5. AZ ONLINE FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő megnevezése: OTP Mobil Kft. - Simple

Az adatkezelő székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 776-6901

Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az adatkezelő weboldala: 

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában, amely érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az az online fizetési szolgáltató az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

Az adattovábbítás célja: az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása.

Az adattovábbítás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, amelynek része a fizetés a vásárló részéről, online fizetés esetén pedig a fizetéshez a jelen pont szerinti adattovábbítás szükséges

 

6. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

6. ÉRINTETTI JOGOK

6.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. A Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

6.3 Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha az

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érintett, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult az Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

 

6.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli az Érintett rendszeréből.

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

 

6.7 Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján      

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11..; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett Honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintett szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik. Az Érintett a Honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő jogosult az Érintett szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2024.01.01

Background of newsletter subscription

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj a legújabb termékekről és akciókról!